Śląskie Laboratorium Nanomikroskopii

ZADANIE
„Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji technicznej (projekt budowlanego) oraz robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn.: Śląskie Laboratorium Nanomikroskopii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zlokalizowane w Zabrzu – Rokitnicy przy ul. Jordana 19 w ramach projektu pt. „Centrum Badawczo – Wdrożeniowego Silesia – Lab Med. – w zakresie pakietu nr 1.

OPIS
Modernizacja obejmuje zmianę sposobu użytkowania dawnego budynku zaplecza laboratoriów SUM, od dawna nieużytkowanego.
W zakres prac modernizacyjnych wchodzi nadbudowa ,odbudowa i budowa łącznika z budynkiem głównym w celu połączenia laboratorium immunohistochemii zlokalizowanego w budynku głównym w katedrze histologii z projektowanym laboratorium nanomikroskopii.
Modernizowany obiekt ma  służyć do badania zindywidualizowanych próbek materiału ludzkiego /rzadko odzwierzęcych/ ,stanowi spójna część z laboratoriami immunohistochemii zlokalizowanymi w budynku głównym w katedrze histologii.