Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Willi na Laboratorium Rozwoju Stomatologii w Zabrzu – Rokitnicy

ZADANIE
„Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Willi na Laboratorium Rozwoju Stomatologii w Zabrzu – Rokitnicy” w ramach projektu pt. „Centrum Badawczo – Wdrożeniowego Silesia – LabMed. – w zakresie pakietu nr 3.

OPIS
Modernizacja dotyczy zmiany sposobu użytkowania budynku willi z funkcji mieszkalno – dydaktycznej na Śląskie Laboratorium Stomatologii z pracownią badań materiałowych dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.Prace budowlane obejmują zmianę sposobu użytkowania dawnego budynku mieszkalnego pełniącego obecnie funkcje mieszkalno-dydaktyczne na funkcje laboratorium naukowe. W zakres prac wchodzi przebudowa w zakresie dostosowania dla osób niepełnosprawnych – montaż podnośnika oraz zmiana układu ścian działowych w celu organizacji laboratoriów /w tym obniżenie podłogi w piwnicach/