Budowa Laboratoriów w budynku głównym tj. Zintegrowane Centrum Transferu Danych, Laboratorium Biochemiczne i Biologii Molekularnej

ZADANIE
”Budowa Laboratoriów w budynku głównym tj. Zintegrowane Centrum Transferu Danych, Laboratorium Biochemiczne i Biologii Molekularnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zlokalizowane w Zabrzu – Rokitnicy przy ul. Jordana 19” – w zakresie pakietu nr 4.

OPIS
Zmiana sposobu użytkowania części kondygnacji poddasza budynku głównego w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, na cele dydaktyczno-naukowe.Na poddaszu powstaną: Laboratorium Biochemiczne i Biologii Molekularnej, Zintegrowane Centrum Transferu Danych, Laboratorium Epidemiologii.Prace budowlane będą polegać na wykonaniu robót wyburzeniowych i rozbiórkowych oraz wykonanie nowych elementów budowlanych.