Przebudowa budynku Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu przy ul. Jagiellońskiej 4

ZADANIE

OPIS
Przedmiotowy budynek położony jest w Sosnowcu przy ulicy Jagiellońskiej nr 4, składa się z kilku segmentów (A,B,C,D,E) powiązanych ze sobą funkcjonalnie, komunikacyjnie i zasilanych z jednego węzła cieplnego i energetycznego.

Prowadzone są następujące działania inwestycyjne:

  • przebudowa fragmentu budynku w celu montażu windy osobowej |w segmencie A, obsługującej wszystkie kondygnacje,
  • termomodernizacja obiektu (ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów oraz podłogi na gruncie),
  • remont schodów przy wejściu głównym wraz z wykonaniem rampy dla osób niepełnosprawnych,
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej we wszystkich pomieszczeniach objętych inwestycją,
  • przebudowa instalacji wewnętrznych: (wod. – kan., c.o., elektrycznej, gazowej, gazów technicznych, słaboprądowej),
  • wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej , klimatyzacji oraz instalacji odgromowej,
  • przebudowę istniejącej instalacji hydrantowej,
  • dostosowanie obiektu do wytycznych zawartych w ekspertyzie p.poż,
  • przebudowę pomieszczeń – zgodnie z wytycznymi PFU.

W wyniku przeprowadzonych prac budowlanych zmianie ulegają strefy przynależne do poszczególnych Katedr i Zakładów.


 

FOTOGRAFIE Z REALIZACJI