Modernizacja pomieszczeń sal audytoryjnych A i B zlokalizowanych przy ul. Medyków 14 w Katowicach-Ligocie

ZADANIE
Modernizacja pomieszczeń sal audytoryjnych nr A i B zlokalizowanych przy ul. Medyków 14 w Katowicach-Ligocie (nieruchomość użytkowana na podstawie umowy użyczenia przez UCK im. K. Gibińskiego)

OPIS
Głównym przeznaczeniem przebudowywanego budynku jest funkcja oświatowa – sale wykładowe, przeznaczone do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Zasadniczą część stanowią dwie sale wykładowe, przewidziane do korzystania przez ok. 300 osób. Sale są dostępne z foyer/hallu na poziomie „wysokiego parteru”. Na kondygnacji poniżej zaprojektowano pomieszczenia sanitariatów, szatni oraz pomieszczenie przeznaczone do wypoczynku studentów. Zaprojektowano także zaplecze dla potrzeb przyjęcia cateringu w czasie organizowanych w budynku uroczystości, konferencji itp.WIZUALIZACJE

 

FOTOGRAFIE POWYKONAWCZE