Remont głównej serwerowni w Katowicach – Ligocie

ZADANIE
Remont głównej serwerowni w Katowicach – Ligocie

OPIS
Pomieszczenia objęte remontem, znajdują się na parterze w budynku D1 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ulicy Medyków 18. W pomieszczeniu serwerowni będącej przedmiotem opracowania zainstalowane będą następujące urządzenia i instalacje techniczne:

 • szafy serwerowe,
 • klimatyzacja precyzyjna (zapewniająca stałe warunki cieplno wilgotnościowe) z jednostkami zewnętrznymi wyniesionymi na dach budynku,
 • instalacja wentylacji mechanicznej,
 • instalacja elektryczna dla potrzeb zasilania urządzeń w szafach oraz zasilania systemów niezbędnych dla funkcjonowania serwerowni, oświetlenia podstawowego i awaryjnego/ewakuacyjnego, zasilacza UPS,
 • instalacje niskoprądowe – systemy bezpieczeństwa, telewizja dozorowa, okablowanie strukturalne,
 • stałe urządzenie gaśnicze dla potrzeb serwerowni,
 • awaryjny agregat prądotwórczy zlokalizowany na utwardzonym fragmencie terenu przy budynku Inwestora.

W pomieszczeniach zaplecza sanitarnego zainstalowane będą następujące instalacje:

 • instalacja elektryczna (gniazda, oświetlenie),
 • instalacja wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie,
 • instalacje wod-kan,
 • ogrzewanie elektryczne,

Wszystkie powyższe instalacje i urządzenia składać się będą na funkcjonalną całość. W terenie dla potrzeb ustawienia awaryjnego agregatu prądotwórczego (urządzenia) wykonane zostanie utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej zgodne z Projektem Zagospodarowania Terenu