Badanie pracy dyplomowej w JSA – Materiały szkoleniowe OPI PIB

Przygotowaliśmy dla Państwa materiały instruktażowe dotyczące badania pracy dyplomowej w JSA. Mamy nadzieję, że ułatwią Państwu pracę z systemem. Składają się na nie:

Samouczki:

  1. Zakładanie i przeprowadzanie badań w JSA. Często zadawane pytania;
  2. Raport z badania w JSA. Często zadawane pytania;
  3. Sprawdzanie pracy w JSA z poziomu systemu uczelnianego. Perspektywa promotora (materiał dla pracowników uczelni, które przeprowadziły integrację JSA z własnym systemem informatycznym).

Filmy instruktażowe:

  1. Seria pięciu krótkich filmów przedstawiających korzystanie z JSA i omawiających raport z wynikiem badania antyplagiatowego (wersja zaktualizowana).
  2. Dostosowanie parametrów JSA do specyfiki prac sprawdzanych w systemie antyplagiatowym. Informacje dla administratorów JSA.

Ponadto informujemy o najważniejszych nowościach w systemie.

https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/aktualnosci/

W ciągu ostatnich trzech miesięcy system został rozwinięty o nowe funkcjonalności:

-> zliczanie grafik pominiętych w czasie ekstrahowania tekstu z pliku przesłanego do badania;

-> poszerzenie zakładki Źródło podobieństwa o fragment tekstu źródłowego;

-> nowy wygląd formularza metryki badania;

-> poszerzenie listy języków prac badanych w systemie (nowe słowniki);

-> dodanie list rozwijalnych w sekcji danych o autorze pracy (studencie), na podstawie danych z POL-on;

-> możliwość wpisania promotora z innej instytucji w metryce badania;

-> zmiana kolejności przeszukiwania baz referencyjnych;

-> udostępnienie logowania dla instytucji uprawnionych do nadawania stopnia doktora np. instytuty badawcze;

-> pełne dostosowanie formularza dodawania badań pod kątem prac doktorskich.

Przypominamy, że począwszy od roku akademickiego 2018/2019 na uczelniach ciąży obowiązek sprawdzania wszystkich prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym.

18.06.2019 wdrożono nową wersję systemu 0.3.4

Przypominamy o konieczności odświeżenia okna przeglądarki (naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

  1. Przesyłam w załączniku ciekawy tekst z Forum Akademickiego z zaznaczonymi przeze mnie fragmentamiTajemnice bibliometrii, Rozmowa z dr. hab. Emanuelem Kulczyckim, prof. UAM, specjalistą w dziedzinie bibliometrii i ewaluacji nauki

https://twitter.com/ekulczycki

Jest tam m.in.  poruszony problem konieczności rozróżnienia oceny indywidualnej badacza i oceny instytucji.

III. Duża umowa z Elsevier dla polskiej nauki

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C77568%2Cduza-umowa-z-elsevier-dla-polskiej-nauki.html

Licencję na publikację 3 tysięcy artykułów dla autorów z Polski oraz swobodny dostęp do wszystkich czasopism z grup Lancet i Cell przewiduje polska umowa z jednym z największych wydawnictw naukowych świata, Elsevier.

[…] Sygnatariuszem umowy z Elsevier jest Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM). Umowa na lata 2019-2021 została podpisana po czterech miesiącach negocjacji, prowadzonych na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. […] Program Open Access pozwala na publikację w trzech kolejnych latach odpowiednio: 500, 1000 i 1500 artykułów z Polski. Kosz tych publikacji został już sfinansowany w ramach licencji krajowej Elsevier.

[…] Umowa licencyjna udostępnia również wszystkim polskim naukowcom platformę SciVal oraz naukową bazę danych Scopus. Z tych narzędzi będą mogli skorzystać administratorzy placówek naukowych oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oznacza to to wsparcie dla polskich programów akademickich. Naukowcy, którzy prowadzą badania porównawcze, będą mogli skonfrontować swoje wyniki z ponad 10 700 instytucjami na całym świecie. […]