Komunikat systemu POLon

W dniu 4 lipca br. zostanie udostępniona wersja demo nowej aplikacji POL-on, przygotowywana do obsługi zmian wynikających z nowej ustawy. W skład wersji będzie wchodził m.in:
·         Nowy serwis informacyjny (strona główna) z rozszerzonymi kanałami informującymi o zmianach w systemie, komunikatach ministerstwa oraz planowanych szkoleniach;
·         Nowy moduł Administracyjny systemu zawierający role i uprawnienia zmigrowane z dotychczasowej aplikacji;
·         Nowy moduł Jednostki ze zmigrowanymi danymi z dotychczasowej aplikacji;
·         Nowy moduł Kierunków udostępniający możliwość pobrania plików eksportowych ze wstępnie przygotowanym zbiorem danych dotyczących kierunków studiów z obecnego systemu, które będą podlegały migracji wraz z instrukcją procesu.
Sam proces migracji kierunków studiów będzie wykonywany poza systemem w oparciu o przygotowane do tego celu pliki migracji, które w uzgodnieniu z Państwem będą rzenoszone przez OPI – operatora systemu –  do nowej wersji;
·         Zestawienia ogólnodostępne oraz raporty dostarczane poprzez system RAD-on.

W okresie do września wersja demo będzie umożliwiała testowe zapoznanie się z interfejsami nowej aplikacji oraz pobranie odpowiednich plików i instrukcji. Wszystkie wprowadzone do tego momentu dane zostaną docelowo usunięte.
We wrześniu środowisko demo zostanie przekształcone w wersję produkcyjną, na której udostępnione zostaną kolejne moduły zgodnie z harmonogramem.
W tym miesiącu przewidywany jest też cykl szkoleń oraz konferencji mających na celu przygotowanie Państwa do pracy z nowym systemem.
Równolegle rozpoczęły się konsultacje dotyczące nowych interfejsów wymiany danych. Konsultacje kierowane są do działów informatycznych uczelni i instytutów naukowych oraz zewnętrznych dostawców oprogramowania. O przebiegu konsultacji OPI będzie informować w dedykowanych komunikatach. Propozycje oraz wnioski prezentowane są na stronie pomocy systemowej  https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/import/konsultacje/start
Koncepcja interfejsów masowej wymiany danych w systemie POL-on w wersji 2.0
Identyfikacja obiektów – kluczowym identyfikatorem jest UID z bazy POL-on. Rozważane jest jednak stosowanie identyfikatorów uzupełniających, takich jak np. ORCID lub identyfikatory z baz uczelnianych.
W trakcie migracji danych ze starego sytemu do nowego nadane zostaną nowe identyfikatory obiektów (np. kierunkom, studentom, pracownikom, etc.).
Harmonogram POL-on 2.0
28 czerwiec 2019 – udostępnienie wersji demo POL-on 2.0, zawierającej: Nowy moduł uprawnień, Nowy moduł jednostek, Nowy moduł kierunków studiów (wspierający procedurę migracji danych). Zablokowanie części modułów wygaszanych w związku z wejściem w życie ustawy.
23 wrzesień 2019 – udostępnienie nowego modułu Kierunki studiów wraz z migracją danych z dotychczasowej wersji systemu. Umożliwienie rejestracji danych na potrzeby ankiety EN-1
4 październik 2019 – udostępnienie produkcyjne nowej aplikacji POL-on 2.0 obsługującej: Nową strukturę jednostek, kierunki studiów, role i uprawnienia, nowy moduł pracowników naukowych. Aplikacja będzie zintegrowana z dotychczasową wersją POL-on, który będzie systematycznie wygaszany i migrowany do nowej aplikacji moduł po module.
listopad 2019 – udostępnienie testowej wersji modułu Studenci i pomoc materialna. Będzie to forma weryfikacji gotowości do nowego zasilenia rejestru studentów według stanu na 31.12.2019 r. w ramach zakresu danych zdefiniowanego w nowej ustawie.
grudzień 2019 – produkcyjne uruchomienie modułów Studenci oraz pomoc materialna
I kwartał 2020 –  opublikowanie i wdrożenie usług do Rejestru osób ubiegających się o stopień doktora oraz bazy dokumentów w postępowaniach awansowych