Wyniki wyborów do Rady Doskonałości Naukowej

Uprzejmie informujemy, że odbyły się wybory do Rady Doskonałości Naukowej.

Rada Doskonałości Naukowej jest organem działającym na rzecz rozwoju kadry naukowej. Do zadań Rady należy między innymi dbałość o najwyższe standardy działalności naukowej, wymagane do uzyskania stopni naukowych i tytułu profesora. Rada zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi na stopień doktora i doktora habilitowanego.

W Radzie Doskonałości Naukowej zasiada 141 osób reprezentujących 47 dyscyplin, zgodnych z międzynarodową klasyfikacją OECD. W ramach dyscyplin nauki medyczne, nauki farmaceutyczne oraz nauki o zdrowiu wyłoniono następujących członków:

I. Nauki medyczne:
1) prof. dr hab. n. med. Zbigniew Antoni Gaciong – Warszawski Uniwersytet Medyczny;
2) prof. dr hab. n. med. Mansur Rahnama-Hezavah – Uniwersytet Medyczny w Lublinie;
3) prof. dr hab. n. med. Adam Janusz Dziki – Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

II. Nauki farmaceutyczne:
1) prof. dr hab. n. farm. Wiesław Sawicki – Gdański Uniwersytet Medyczny;
2) prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Wiesława Mikiciuk-Olasik – Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
3) prof. dr hab. n. farm. Lucjusz Zaprutko – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

III. Nauki o zdrowiu:
1) prof. dr hab. n. med. Piotr Lass – Gdański Uniwersytet Medyczny;
2) prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;
3) prof. dr hab. n. med. Tomasz Brzostek – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Kandydatom z ramienia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: prof. dr hab. n. med. Wojciechowi Wojakowskiemu, dr hab. n. farm. Ewie Oziminie-Kamińskiej oraz dr hab. n. med. Sebastianowi Grosickiemu, prof. nadzw. SUM serdecznie gratulujemy udziału w wyborach i życzymy dalszych sukcesów naukowych oraz organizacyjnych.

[Przesłano przez: Joanna Rozbicka]