Komunikat Nr 6/2019

Komunikat Nr 6/2019

Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej

z dnia 3 grudnia 2019 r.


Dotyczy: lokalizacji lokali wyborczych

działając w oparciu o § 13 ust. 2 Regulaminu Wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2020-2024 Uczelniana Komisja Wyborcza podaje do wiadomości listę lokali wyborczych, w których można oddać głos na kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów

 1. Rektorat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice; parter sala Senatu
 2. Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu
  Pl. Traugutta 2, 41-800 Zabrze; III piętro pok. 303
 3. Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach
  ul. Medyków 18, 40-752 Katowice; Parter pok. nr 6 – budynek D3
 4. Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
  ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec; Parter pok. 001 (sala komputerowa)
 5. Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
  ul. Medyków 12c, 40-752 Katowice; pok. 106 – Centrum Dydaktyczne
 6. Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
  ul. Piekarska 18 i 20, 41-902 Bytom; parter pok. 010

 

Lokale wyborcze czynne będą 9 grudnia 2019 r. w godzinach od 9.00 do 14.00.

 

                                                                                              Przewodnicząca        

Uczelnianej Komisji Wyborczej

                                                                              Dr hab. n. med. Jolanta Zalejska Fiolka