logo systemu POLON

System POL-on oświadczenia o prawidłowości danych.

Kierownicy  jednostek  organizacyjnych  w  ramach  czynności  nadzorczych składają oświadczenia, że dane przekazane do Systemu POL-on są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz dostępną dokumentacją. Oświadczenia dotyczą wszystkich danych, które były wprowadzane w 2019 roku (POL-on, ORPPD, POL-index, PBN), zgodnie z obecnym oraz poprzednio obowiązującym Rozporządzeniem w sprawie systemu POL-on. Oświadczenia należy złożyć do dnia 5 stycznia 2020.
Druk oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Rektora SUM Nr 155/2015.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Komunikat systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

Nowa wersja modułu pracownicy naukowi na środowisku demo
2019-12-02 12:33:50

W ramach wdrożenia odświeżona została wersja bazy danych według stanu środowiska produkcyjnego na dzień 2.12.2019 r. Poprawione zostały zgłoszone błędy w procesie migracji oraz zostaną zmigrowane pozostałe informacje dotyczące zgody na dodatkowe zatrudnienie oraz pensum dydaktyczne. Po migracji planowane jest udostępnienie usługi w okresie do dwóch tygodni na środowisku demo, żeby upewnić się co do jej poprawności , a następnie – w przypadku braku błędów blokujących ten proces – wdrożenie usługi w warunkach produkcyjnych.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Pomoc systemu POL-on – nowe lub zaktualizowane wpisy

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

  1. Specyfikacja interfejsów masowej wymiany danych w systemie POL-on. Studenci i doktoranci – wersja aktualna – 7.6.1 (27.11.2019)
  2.  Materiały z XI edycji specjalistycznego seminarium dla Pełnomocników Rektorów Uczelni Technicznych ds. POL-on (26.11.2019)
  3. Jak jest wdrażany nowy moduł Pracownicy (5.12.2019)

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

POL-on uzupełnianie danych

Do dnia 31 marca 2020 roku, za okres od dnia 1 października 2018 roku, należy wprowadzić n/w dane do wykazu nauczycieli akademickich i osób prowadzących zajęcia lub działalność naukową (ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce art. 343 ust. 1)

Czytaj dalej

logo systemu antyplagiatowego jsa

Funkcjonalne ulepszenia systemu JSA

https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/aktualnosci/

Zbliżający się koniec pierwszego roku działalności systemu jest okazją do wprowadzenia funkcjonalnych ulepszeń w systemie. Zmiany dotyczą m.in. możliwości udostępnienia bazy referencyjnej instytucji, modułu Statystyk oraz wersji anglojęzycznej strony systemu.

Rozmowa o systemie JSA z dr. Andrzejem Sobeckim z Politechniki Gdańskiej
https://www.sztucznainteligencja.org.pl/antyplagiator-narzedzie-nie-wyrocznia/?fbclid=IwAR3ac5IvRWMBiujWUQrS5A9h9nUBAro3OARIfME2sVKqCcNXhC27AgBJ5Ow

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]