System POL-on oświadczenia o prawidłowości danych.

Kierownicy  jednostek  organizacyjnych  w  ramach  czynności  nadzorczych składają oświadczenia, że dane przekazane do Systemu POL-on są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz dostępną dokumentacją. Oświadczenia dotyczą wszystkich danych, które były wprowadzane w 2019 roku (POL-on, ORPPD, POL-index, PBN), zgodnie z obecnym oraz poprzednio obowiązującym Rozporządzeniem w sprawie systemu POL-on. Oświadczenia należy złożyć do dnia 5 stycznia 2020.
Druk oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Rektora SUM Nr 155/2015.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]