Pomoc systemu POL-on – nowe lub zaktualizowane wpisy

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

  1. Specyfikacja interfejsów masowej wymiany danych w systemie POL-on. Studenci i doktoranci – wersja aktualna – 7.6.1 (27.11.2019)
  2.  Materiały z XI edycji specjalistycznego seminarium dla Pełnomocników Rektorów Uczelni Technicznych ds. POL-on (26.11.2019)
  3. Jak jest wdrażany nowy moduł Pracownicy (5.12.2019)

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]