zegar w stylu retro

Informacja w sprawie dodatkowych dni wolnych dla pracowników Uczelni w roku 2020

INFORMACJA
w sprawie dodatkowych dni wolnych dla pracowników Uczelni w roku 2020

Uprzejmie informuję, że Zarządzeniem Nr 204/2019 z dnia 20.12.2019 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2020, w związku z przypadającym w dniu 15 sierpnia 2020 r. Świętem Wniebowzięcia NMP w innym dniu wolnym niż niedziela – jako dzień wolny od pracy został ustalony dzień 14 sierpień 2020 r. oraz  w związku z przypadającym w dniu 26 grudnia 2020 r. Świętem Bożego Narodzenia w innym dniu wolnym niż niedziela – jako dzień wolny od pracy został ustalony dzień 24 grudzień 2020 r.

Jednocześnie zostały zaplanowane następujące dodatkowe dni wolne od pracy dla pracowników Uczelni:

10 kwiecień 2020 r. (Wielki Piątek)
przy uwzględnieniu przypadających na okres od 08.04.2020 r. do 14.04.2020 r. wakacji wiosennych zgodnie z Zarządzeniem Nr 88/2019 z późn. zm. Rektora SUM w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
12 czerwiec 2020 r. (piątek)
przy uwzględnieniu terminu zakończenia zajęć dydaktycznych i rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej letniej zgodnie z Zarządzeniem Nr 88/2019 z późn. zm. Rektora SUM
w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
02 listopad 2020 r. (poniedziałek)
w przypadku uwzględnienia dnia Rektorskiego w organizacji roku akademickiego 2020/2021.

Kierownik
Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych
Jolanta Samborska-Kozak

[Przesłano przez: Ewa Drzeżdzon]