JSA aktualności

https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/aktualnosci/

W dniu 29.04.2020 została wdrożona na środowisko testowe (DEMO) nowa wersja systemu v2.0.0, która wprowadza integrację danych z POL-on 2. Zaktualizowanie integracji było niezbędne, aby dwa systemy JSA i POL- on 2 mogły nadal działać, używając tych samych danych.  Nowa architektura POL-on 2 fundamentalnie zmieniła identyfikację obiektów w JSA.
Po upływie testowych dwóch tygodni, wersja zostanie wdrożona na środowisko produkcyjne. Należy pamiętać o dostosowaniu działania systemów zintegrowanych z JSA .

[Przesłano przez: Ewa Nowak]