logo systemu POLON

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

https://www.gov.pl/web/nauka/komunikaty

W dniu 30 kwietnia 2020 r. w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny został udostępniony projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. https://legislacja.gov.pl/projekt/12333258
Proponowane zmiany mają na celu przede wszystkim doprecyzowanie niektórych przepisów dotyczących sposobu przeprowadzania ewaluacji jakości działalności naukowej. Zmiany te są niezbędne w świetle uwag i wątpliwości interpretacyjnych zgłaszanych przez środowisko naukowe w związku z prowadzonymi pracami przygotowawczymi do pierwszej ewaluacji.
Projekt przewiduje również dostosowanie przepisów epizodycznych rozporządzenia do zmiany terminu rozpoczęcia pierwszej ewaluacji dokonanej ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695). Zgodnie z przyjętymi przepisami pierwsza ewaluacja rozpocznie się w roku 2022 i obejmie lata 2017–2021.
Ewentualne uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 15 maja 2020 r.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowe wpisy w pomocy systemu

 1. Kształcenie doktorantów – Stypendium doktoranckie (30.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/ksztalcenie-doktorantow-stypendium-doktoranckie/
 2. Usuwanie danych kształcenia doktoranta (30.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/usuwanie-danych-ksztalcenia-doktoranta/
 3. Historia zmian kształcenia doktoranta (30.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/historia-zmian-ksztalcenia-doktoranta/
 4. Zakończenie kształcenia doktoranta (30.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/zakonczenie-ksztalcenia-doktoranta/
 5. Skreślenie z listy doktorantów (30.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/skreslenie-z-listy-doktorantow/
 6.  Zawieszenie i odwieszenie kształcenia doktoranta (30.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/zawieszenie-i-odwieszenie-ksztalcenia-doktoranta/
 7. Zmiana programu kształcenia doktoranta (30.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/zmiana-programu-ksztalcenia-doktoranta/
 8. Korekta danych kształcenia doktoranta (30.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/korekta-danych-ksztalcenia-doktoranta/
 9. Kształcenie doktorantów – Dane kształcenia (30.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/ksztalcenie-doktorantow-dane-ksztalcenia/
 10. Rejestracja osoby ubiegającej się o stopień doktora. Dane osobowe i tryb przygotowania rozprawy doktorskiej (30.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/rejestracja-osoby-ubiegajacej-sie-o-stopien-doktora-dane-osobowe-i-tryb-przygotowania-rozprawy-doktorskiej/
 11. Dane studiów na kierunku – Historia zmian nazw (27.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/zmiana-nazwy-studiow/

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

PBN – aktualności

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/aktualnosci/

Przerwa w pracy w systemie PBN
https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/przerwa-w-pracy-w-systemie-pbn/

Z dniem 29 kwietnia zakończył swoje funkcjonowanie Moduł Sprawozdawczy PBN. Wyłączenie systemu PBN związane jest z wdrożeniem systemu PBN 2.0 w wersji produkcyjnej i potrwa około 7 do 10 dni roboczych, jednak termin ten może ulec zmianie.
Zgodnie z art. 60 ust 13 pkt c) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z SARS-CoV-2 (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000695/O/D20200695.pdf ) okres przejściowy pozwalający na przyjmowanie przez system PBN danych od podmiotów na potrzeby ewaluacji zostaje przedłużony o rok – do 31 grudnia 2021 r.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu antyplagiatowego jsa

JSA aktualności

https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/aktualnosci/

W dniu 29.04.2020 została wdrożona na środowisko testowe (DEMO) nowa wersja systemu v2.0.0, która wprowadza integrację danych z POL-on 2. Zaktualizowanie integracji było niezbędne, aby dwa systemy JSA i POL- on 2 mogły nadal działać, używając tych samych danych.  Nowa architektura POL-on 2 fundamentalnie zmieniła identyfikację obiektów w JSA.
Po upływie testowych dwóch tygodni, wersja zostanie wdrożona na środowisko produkcyjne. Należy pamiętać o dostosowaniu działania systemów zintegrowanych z JSA .

[Przesłano przez: Ewa Nowak]