Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

https://www.gov.pl/web/nauka/komunikaty

W dniu 30 kwietnia 2020 r. w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny został udostępniony projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. https://legislacja.gov.pl/projekt/12333258
Proponowane zmiany mają na celu przede wszystkim doprecyzowanie niektórych przepisów dotyczących sposobu przeprowadzania ewaluacji jakości działalności naukowej. Zmiany te są niezbędne w świetle uwag i wątpliwości interpretacyjnych zgłaszanych przez środowisko naukowe w związku z prowadzonymi pracami przygotowawczymi do pierwszej ewaluacji.
Projekt przewiduje również dostosowanie przepisów epizodycznych rozporządzenia do zmiany terminu rozpoczęcia pierwszej ewaluacji dokonanej ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695). Zgodnie z przyjętymi przepisami pierwsza ewaluacja rozpocznie się w roku 2022 i obejmie lata 2017–2021.
Ewentualne uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 15 maja 2020 r.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]