Nowe wpisy w pomocy systemu

 1. Kształcenie doktorantów – Stypendium doktoranckie (30.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/ksztalcenie-doktorantow-stypendium-doktoranckie/
 2. Usuwanie danych kształcenia doktoranta (30.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/usuwanie-danych-ksztalcenia-doktoranta/
 3. Historia zmian kształcenia doktoranta (30.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/historia-zmian-ksztalcenia-doktoranta/
 4. Zakończenie kształcenia doktoranta (30.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/zakonczenie-ksztalcenia-doktoranta/
 5. Skreślenie z listy doktorantów (30.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/skreslenie-z-listy-doktorantow/
 6.  Zawieszenie i odwieszenie kształcenia doktoranta (30.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/zawieszenie-i-odwieszenie-ksztalcenia-doktoranta/
 7. Zmiana programu kształcenia doktoranta (30.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/zmiana-programu-ksztalcenia-doktoranta/
 8. Korekta danych kształcenia doktoranta (30.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/korekta-danych-ksztalcenia-doktoranta/
 9. Kształcenie doktorantów – Dane kształcenia (30.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/ksztalcenie-doktorantow-dane-ksztalcenia/
 10. Rejestracja osoby ubiegającej się o stopień doktora. Dane osobowe i tryb przygotowania rozprawy doktorskiej (30.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/rejestracja-osoby-ubiegajacej-sie-o-stopien-doktora-dane-osobowe-i-tryb-przygotowania-rozprawy-doktorskiej/
 11. Dane studiów na kierunku – Historia zmian nazw (27.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/zmiana-nazwy-studiow/

[Przesłano przez: Ewa Nowak]