PBN – aktualności

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/aktualnosci/

Przerwa w pracy w systemie PBN
https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/przerwa-w-pracy-w-systemie-pbn/

Z dniem 29 kwietnia zakończył swoje funkcjonowanie Moduł Sprawozdawczy PBN. Wyłączenie systemu PBN związane jest z wdrożeniem systemu PBN 2.0 w wersji produkcyjnej i potrwa około 7 do 10 dni roboczych, jednak termin ten może ulec zmianie.
Zgodnie z art. 60 ust 13 pkt c) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z SARS-CoV-2 (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000695/O/D20200695.pdf ) okres przejściowy pozwalający na przyjmowanie przez system PBN danych od podmiotów na potrzeby ewaluacji zostaje przedłużony o rok – do 31 grudnia 2021 r.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]