Ewaluacja

W dniu 30 kwietnia 2020 r. w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny został udostępniony projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.
W dniu 25 maja zostały zamieszczone dokumenty, które spłynęły w trakcie konsultacji publicznych.
https://legislacja.gov.pl/projekt/12333258/katalog/12684124#12684124
https://legislacja.gov.pl/projekt/12333258/katalog/12684118#12684118
1. Uwagi Komitetu Polityki Naukowej
https://legislacja.gov.pl/docs//506/12333258/12684124/12684127/dokument448604.pdf
„Komitet pragnie zwrócić uwagę, że ewaluacja nie będzie możliwa bez sprawnie funkcjonującego systemu informatycznego. System ten nie osiągnął jeszcze pełnej funkcjonalności, co realnie zagraża całemu procesowi ewaluacji. Komitet apeluje do MNiSW o podjęcie działań, których celem będzie osiągnięcie pełnej sprawności systemu”.
2. Uwagi KRAUM
https://legislacja.gov.pl/docs//506/12333258/12684118/12684121/dokument448560.pdf
3. uwagi KDBASP
https://legislacja.gov.pl/docs//506/12333258/12684118/12684121/dokument448557.pdf
4. uwagi OPI (twórca systemu POL-on)
https://legislacja.gov.pl/docs//506/12333258/12684118/12684121/dokument448569.xlsx

[Przesłano przez: Ewa Nowak]