PBN

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/aktualnosci/
 
1. System PBN w wersji produkcyjnej (19.05.2020)
PBN 2.0. to od tej pory jedyna aplikacja systemu PBN, która łączy w sobie funkcjonalności dotychczasowych modułów. System podłączony jest do produkcyjnej bazy ORCID, skąd można pobierać i wysyłać pojedyncze publikacje (tym samym realizować poprzez PBN wymóg określony art. 265 ust. 11 Ustawy 2.0).
W systemie PBN istnieje jedno wspólne repozytorium, do którego trafiają wszystkie dodawane publikacje. Udostępniona aplikacja dostarcza także Profil Autora, czyli funkcjonalności dla autorów indywidualnych, oraz Profil Instytucji zawierający pakiet funkcjonalności dla podmiotów. Aktualnie dostępna jest podstawowa wersja Profilu Instytucji. W najbliższym czasie Profil Instytucji będzie intensywnie rozwijany i poszerzany o dodatkowe widoki i udogodnienia.
Repozytorium systemu PBN zostało zasilone danymi z Modułu Repozytoryjnego oraz Modułu Sprawozdawczego PBN.
W celu uzyskania informacji o działaniu Profilu Instytucji należy się zapoznać z materiałami dostępnymi pod linkiem https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy-kategoria/profil-instytucji/
Aby zalogować się do aplikacji, należy skorzystać ze swoich dotychczasowych uprawnień.
 
2. Wysyłanie publikacji do ORCID za pomocą PBN  (26.05.2020)
Aby uzyskać możliwość przesyłania publikacji z systemu PBN 2.0 do ORCID należy przynajmniej raz zalogować się do systemu PBN 2.0 za pomocą ORCID.
W celu uzyskania informacji na temat logowania z ORCID ID należy zapoznać się z instrukcją, która została zamieszczona na stronach pomocy PBN 
https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/logowanie-z-orcid-id/
Pomocne będą również samouczki przygotowane przez Bibliotekę
https://biblioteka.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=576&Itemid=870&lang=pl
https://biblioteka.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=664&Itemid=871&lang=pl
 
3. Modyfikacje w systemie PBN (28.05.2020)
W związku z licznymi nieprawidłowościami w opisach publikacji zmigrowanych z Modułu Sprawozdawczego do PBN 2.o trwają intensywne prace naprawcze w systemie.
Poprawki dotyczą następujących nieprawidłowości w publikacjach znajdujących się w Profilu Instytucji:
a) brak nazwy wydawnictwa w przypadku książki w widoku publikacji,
b) brakująca informacja o indeksowaniu konferencji w WoS, w przypadku artykułów będących materiałami pokonferencyjnymi,
c) brak wyświetlania daty udostępnienia publikacji w sposób otwarty – sekcja Open Access,
d) błąd w wyświetlaniu informacji o języku publikacji,
e) błędne informacje o Open Access w przypadku artykułów utworzonych z rozdziałów,
f) błąd dotyczący braku wyświetlania danych do ewaluacji w artykułach, nieposiadających informacji o konferencji,
g) błąd dotyczący braku wyświetlania informacji czy książka jest edycją naukową tekstu źródłowego w danych do ewaluacji w przypadku książki pod redakcją.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]