Nowe lub zaktualizowane wpisy do Pomocy systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/
1. Postępowania awansowe w okresie przejściowym – informacje ogólne (akt. 13.05.2020)
2. Korekta po zatwierdzeniu sprawozdania GUS jako całości (akt. 14.05.2020)
3. Zatwierdzenie danych działu i całości sprawozdania GUS (akt. 14.05.2020)
4. Walidacje i weryfikacja sprawozdań GUS (akt. 14.05.2020)
5. Wypełnianie sprawozdań GUS w zakresie działów uzupełnianych ręcznie częściowo lub w całości (akt. 14.05.2020)
6. Uprawnienia do modułu Sprawozdawczość GUS (akt. 14.05.2020)
7. Jak pobrać UID pracownika? (13.05.2020)
8. Specyfikacja interfejsów masowej wymiany danych w systemie POL-on (akt. 20.05.2020)
9. Infografika dla audytorów wewnętrznych (akt. 15.05.2020)
10. Komunikat MNiSW oraz infografika w sprawie liczby godzin zajęć w systemie POL-on (15.05.2020)
11. Wygląd i zawartość modułu Raporty (18.05.2020)
12. Generowanie raportu – obszar GUS (8.05.2020)
13. Generowanie raportu audytowego – obszar Pracownicy (8.05.2020)
14. Generowanie raportu – obszar Pracownicy (8.05.2020)
15. Wspierane przeglądarki (15.05.2020)
16. System Zgłoszeń – jak przyspieszyć realizację mojego zgłoszenia? (15.05.2020)
17. Moduł Kierunki studiów – role i uprawnienia (4.05.2020)
18. Rejestracja nowego uruchomienia (4.05.2020)
19. Dane studiów na kierunku – Historia zmian nazw (akt. 4.05.2020)
20. Dane studiów na kierunku – Aktualne dane studiów na kierunku (akt. 4.05.2020)
21. Dane studiów na kierunku – Opłaty (akt. 14.05.2020)
22. Liczba godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy – moduł Kierunki (akt. 20.05.2020)
23. Łączna liczba godzin zajęć określonych w programie studiów – moduł Kierunki (akt. 20.05.2020)
24. Jak sprawdzić uprawnienia podmiotu do nadawania stopnia? (11.05.2020)
25. Szkoły doktorskie – informacje ogólne (akt. 11.05.2020)
26. Rejestracja szkoły doktorskiej (akt. 11.05.2020)
27. Inne osoby prowadzące zajęcia (akt. 28.05.2020)
28. Dane pracownika – Informacje o prowadzonych zajęciach – liczba godzin zajęć (akt. 20.05.2020)
29. Dane pracownika – Oświadczenie o dyscyplinie (akt. 22.05.2020)
30. Rejestracja doktorantów, którzy zostali przyjęci na studia doktoranckie w wyniku przeniesienia od 1 października 2019 r. (akt. 13.05.2020)
31. Jak usunąć osobę ubiegającą się o stopień doktora? (11.05.2020)
32. Postępowanie awansowe osoby ubiegającej się o stopień doktora (akt. 13.05.2020)
33. Zatrudnienie doktoranta (akt. 5.05.2020)
34. Ocena śródokresowa (akt. 5.05.2020)
35. Stypendium doktoranckie (akt. 5.05.2020)
36. Jak usunąć dane kształcenia? (akt. 5.05.2020)
37. Historia zmian kształcenia (akt. 5.05.2020)
38. Jak zakończyć kształcenie doktoranta? (akt. 5.05.2020)
39. Jak skreślić osobę z listy doktorantów? (akt. 5.05.2020)
40. Jak zawiesić lub odwiesić kształcenie doktoranta? (akt. 5.05.2020)
41. Jak zmienić doktorantowi program kształcenia? (akt. 5.05.2020)
42. Jak skorygować dane kształcenia? (akt. 5.05.2020)
43. Kształcenie doktorantów – Dane kształcenia (akt. 5.05.2020)
44. Rejestracja osoby ubiegającej się o stopień doktora (akt. 5.05.2020)
45. Nowe podejście do wprowadzania danych w module Osoby ubiegające się o stopień doktora (akt. 7.05.2020)
46. Kogo rejestrujemy w module Osoby ubiegające się o stopień doktora? (akt. 13.05.2020)
47. Role umożliwiające dodawanie osób ubiegających się o stopień doktora (akt. 5.05.2020)

[Przesłano przez: Ewa Nowak]