POL-on 2 – dodanie dwóch ważnych aktualizacji w module pracowników

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10
 
W ostatnim tygodniu zostały wdrożone w ramach modułu pracowników dwie dość ważne funkcjonalności.
Wdrożono funkcjonalność usuwania pracownika. Od teraz można usuwać błędnie zarejestrowanych pracowników w podmiotach.
Od teraz można usuwać każdego pracownika w podmiocie, który nie ma wprowadzonego żadnego oświadczenia (ani oświadczenia o reprezentacji dyscyplin, ani oświadczenia N).
Jeśli takie oświadczenia są, to należy w pierwszej kolejności przeprowadzić proces usuwania oświadczeń przy udziale MNiSW, a następnie usunąć takiego pracownika.
Drugą funkcjonalnością jest możliwość oznaczania podstawowego miejsca pracy także w instytutach badawczych, PAN i Międzynarodowych instytutach naukowych.
Założenia przy tym są takie same jak w przypadku uczelni, a więc pracownik musi mieć pełny etat na danym stanowisku w danym podmiocie.
Może być oznaczone tylko jedno podstawowe miejsce pracy w podmiocie w danym czasie – niezależnie od typu podmiotu.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]