Polska Bibliografia Naukowa

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/news/34 

W dniu 25.03.2021 r. zaktualizowano system do wersji 21.3.0
Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu:

  1. Profil Instytucji – checkbox dla Importera Publikacji umożliwiający zaznaczenie, że publikacja znajduje się na koncie ORCID danej osoby
  2. Profil Instytucji – możliwość wprowadzenia daty oświadczenia
  3. Profil Instytucji – możliwość pobrania raportu w formacie xlsx
  4. Repozytorium – Profil Instytucji – dodanie nowych pól w formularzu dodawania książki.

Pełna lista funkcjonalności znajduje się na stronach aktualności PBN 2.0 https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/news/34

Aktualnie system PBN nie dysponuje najnowszymi wersjami Wykazu Czasopism i Wykazu Wydawnictw. Zostaną one zaimplementowane w możliwie najszybszym terminie.