logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10?offset=0

Źródła finansowania stanowisk w systemie POL-on – komunikat MEiN
2021-03-24 10:59:46

Nowelizacja rozporządzenia z 22 grudnia 2020 roku w sprawie danych przetwarzanych w systemie POL-on zmienia zasadniczo podejście do notowania w systemie źródeł finansowania stanowisk.
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000071/O/D20210071.pdf

Nowe przepisy znoszą konieczność rejestrowania tych informacji w kontekście podmiotów innych niż Instytuty Sieci Łukasiewicz.
W związku z tym, w zakresie informacji o źródłach finansowania stanowisk, których sprawozdawczość została zniesiona poprzez powyższą nowelizację przepisów, w najbliższym czasie zostanie wykonane stosowne dostosowanie systemu. Już teraz jednak nowelizacja znosi konieczność aktualizacji tych informacji w systemie POL-on. Informacja o aktualizacji systemu zostanie podana w osobnym komunikacie.

logo systemu POLON

Polska Bibliografia Naukowa

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/news/34 

W dniu 25.03.2021 r. zaktualizowano system do wersji 21.3.0
Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu:

  1. Profil Instytucji – checkbox dla Importera Publikacji umożliwiający zaznaczenie, że publikacja znajduje się na koncie ORCID danej osoby
  2. Profil Instytucji – możliwość wprowadzenia daty oświadczenia
  3. Profil Instytucji – możliwość pobrania raportu w formacie xlsx
  4. Repozytorium – Profil Instytucji – dodanie nowych pól w formularzu dodawania książki.

Pełna lista funkcjonalności znajduje się na stronach aktualności PBN 2.0 https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/news/34

Aktualnie system PBN nie dysponuje najnowszymi wersjami Wykazu Czasopism i Wykazu Wydawnictw. Zostaną one zaimplementowane w możliwie najszybszym terminie.