logo systemu POLON

PBN

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/aktualnosci/

Ponowne uruchomienie po kilkudniowej przerwie środowiska PBN Alpha w dniu 18 marca.
PBN Alpha to wersja testowa aplikacji PBN i służy do ćwiczeń i eksperymentów bez konieczności ingerencji w dane przekazane na środowisku produkcyjnym. Docelowo wszelkie wdrożenia nowych wersji na środowisku produkcyjnym będą poprzedzane wdrożeniem na środowisku testowym w celu zapoznania się ze zmianami w systemie.

W dniach 22-23 marca planowana jest przerwa w działaniu aplikacji PBN.

logo systemu POLON

Ewaluacja 2022

W związku ze zbliżającą się ewaluacją jakości działalności naukowej minister Czarnek w czasie obrad senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu zapowiedział kolejne zmiany dotyczące wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.
https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C86964%2Cczarnek-w-kwestii-czasopism-punktowanych-zrobilismy-pierwszy-ruch-nie

Lista ministerialna w różnych aspektach – Forum Akademickie
https://miesiecznik.forumakademickie.pl/czasopisma/fa-2-2021/jak-zapelnic-sloty%e2%80%a9/
https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/special-issue-czyli-polska-afera-miedzynarodowych-publikatorow

logo systemu POLON

JSA

https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/aktualnosci/

Nowe źródło referencyjne i opcja tłumaczenia
W dniu 18.03.2021 na środowisko produkcyjne JSA została wdrożona nowa wersja systemu v2.4.0
Aktualizacja wprowadziła rozbudowaną bazę referencyjną typu Internet oraz nową bazę jaką jest Baza postępowań awansowych.
Dodatkową funkcjonalnością jest wprowadzenie tłumaczenia maszynowego tekstu na język polski dla prac, które napisane zostały w obcym języku.
Wdrożenie zmieniło także kontrakt integracyjny REST API. Link do aktualnej dokumentacji znajduje się pod adresem https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/api/
Obydwie nowości w systemie mają za zadanie zwiększyć skuteczność przeciwdziałania naruszeniom praw autorskich.

logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10?offset=0

Terminy wprowadzania danych do POL-on (ewaluacja) – komunikat MEiN
2021-03-16 18:57:46

Ze względu na opóźnienia w dostarczaniu modułów w systemie POL-on, spowodowane m.in. przygotowaniem w systemie POL-on procesu zgłaszania nauczycieli akademickich na szczepienia przeciwko COVID-19, a także koniecznością dostosowania systemu do ostatnich zmian w prawodawstwie, dane na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021 będą mogły być sprawozdawane:

  1. po 31 marca 2021 r. w zakresie przychodów z tytułu komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how oraz w zakresie przychodów z usług badawczych świadczonych na zlecenie
  2. po 30 czerwca w zakresie projektów naukowych oraz wpływu badań na otoczenie-społeczno-gospodarcze jednak nie później niż do 15 stycznia 2022 r.

Opóźnienia dotyczą modułów:

  1. danych finansowych,
  2. projektów naukowych
  3. wpływu badań na otoczenie-społeczno-gospodarcze,

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki, za opóźnione uzupełnienie danych nie będą stosowane sankcje, a wszystkie dane zostaną uwzględnione w ewaluacji.