JSA

https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/aktualnosci/

Nowe źródło referencyjne i opcja tłumaczenia
W dniu 18.03.2021 na środowisko produkcyjne JSA została wdrożona nowa wersja systemu v2.4.0
Aktualizacja wprowadziła rozbudowaną bazę referencyjną typu Internet oraz nową bazę jaką jest Baza postępowań awansowych.
Dodatkową funkcjonalnością jest wprowadzenie tłumaczenia maszynowego tekstu na język polski dla prac, które napisane zostały w obcym języku.
Wdrożenie zmieniło także kontrakt integracyjny REST API. Link do aktualnej dokumentacji znajduje się pod adresem https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/api/
Obydwie nowości w systemie mają za zadanie zwiększyć skuteczność przeciwdziałania naruszeniom praw autorskich.