Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10?offset=0

Terminy wprowadzania danych do POL-on (ewaluacja) – komunikat MEiN
2021-03-16 18:57:46

Ze względu na opóźnienia w dostarczaniu modułów w systemie POL-on, spowodowane m.in. przygotowaniem w systemie POL-on procesu zgłaszania nauczycieli akademickich na szczepienia przeciwko COVID-19, a także koniecznością dostosowania systemu do ostatnich zmian w prawodawstwie, dane na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021 będą mogły być sprawozdawane:

  1. po 31 marca 2021 r. w zakresie przychodów z tytułu komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how oraz w zakresie przychodów z usług badawczych świadczonych na zlecenie
  2. po 30 czerwca w zakresie projektów naukowych oraz wpływu badań na otoczenie-społeczno-gospodarcze jednak nie później niż do 15 stycznia 2022 r.

Opóźnienia dotyczą modułów:

  1. danych finansowych,
  2. projektów naukowych
  3. wpływu badań na otoczenie-społeczno-gospodarcze,

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki, za opóźnione uzupełnienie danych nie będą stosowane sankcje, a wszystkie dane zostaną uwzględnione w ewaluacji.