Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10?offset=0

1. Wdrożenie sprawozdania z wykorzystania dotacji oraz sprawozdania z wykorzystania środków funduszu stypendialnego
2021-03-11 09:38:06

W dniu dzisiejszym na produkcyjną wersję systemu POL-on zostały wdrożone dwa formularze sprawozdawcze:

  1. z wykorzystania dotacji na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej, o której mowa w art. 365 ust. 6 Ustawy 2.0 za rok 2020;
  2. z wykorzystania środków funduszu stypendialnego w tym dotacji na świadczenia oraz środków na stypendia ministra za rok 2020.
    Obydwa sprawozdania są dostępne w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych. Sprawozdania są widoczne tylko dla podmiotów zobligowanych do ich złożenia.
    Formularze są dostępne w postaci webowej, więc nie wymagają pobierania, uzupełniania i wgrywania plików excel, jak dotychczas, a jedynie wprowadzenia wartości bezpośrednio w systemie.
    Nad każdym formularzem znajduje się link do objaśnień, z którymi należy się zapoznać przed wypełnieniem sprawozdania.

Więcej informacji na temat ww. formularzy sprawozdawczych znajduje się na stronach Pomocy systemu POL-on:

  1. sprawozdanie z wykorzystania dotacji: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/sprawozdanie-z-wykorzystania-dotacji/
  2. sprawozdanie z wykorzystania środków funduszu stypendialnego: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/sprawozdanie-z-wykorzystania-srodkow-funduszu-stypendialnego/.

2. Ankieta w sprawie kosztów publikowania artykułów naukowych i monografii
2021-03-09 09:46:40

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało ankietę dla podmiotów naukowych i szkolnictwa wyższego dotyczącą kosztów publikowania artykułów naukowych i monografii u wydawców zewnętrznych.
Pismo przewodnie Przemysława Czarnka oraz ankieta znajdują się pod adresem: https://badania.opi.org.pl/index.php/254596?lang=pl.
Ankietę można wypełnić i przesłać do 30 marca br.
Ewentualne pytania należy przesyłać mailowo na adres: