Pomoc systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

  1. Sprawozdania z wykorzystania dotacji za rok 2020 – ścieżka czynności i statusy (11.03.2021)
  2. Sprawozdania z wykorzystania środków funduszu stypendialnego za rok 2020 – ścieżka czynności i statusy (11.03.2021)
  3. Sprawozdania z wykorzystania dotacji na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie rekrutacji lub prowadzeniu działalności naukowej za rok 2020 (aktualizacja 10.03.2021)
  4. Sprawozdanie z wykorzystania środków funduszu stypendialnego w tym dotacji na świadczenia oraz środków na stypendia ministra za rok 2020 (aktualizacja 10.03.2021)
  5. Formularz na 2021 r. – Cześć 2: Import umów dotyczących współpracy międzynarodowej (2.03.2021)