Aktualności POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10?offset=0

Odblokowanie do edycji Danych finansowych instytucji
2021-05-26 13:40:56

Decyzją ministerstwa moduł Dane finansowe został całkowicie odblokowany do edycji z dniem 26.05.2021 r.
W szczególności dotyczy to zakresu Nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe oraz Źródła finansowania inwestycji i wynik finansowy.
Dane w ww. zakresie będzie można edytować i uzupełniać do dnia 31 lipca 2021 r.
Po tym terminie dane ponownie zostaną zablokowane do edycji.

Dane finansowe instytucji:

  1. Nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe
  2. Źródła pochodzenia finansów i wyniki finansowe
  3. Przychody z usług badawczych na zlecenie
  4. Przychody z tytułu komercjalizacji

Omówienie modułu dostępne jest w Pomocy systemu

  1. Dane finansowe – Wprowadzenie
    https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dane-finansowe-wprowadzenie/
  2. Dane finansowe – Ścieżki pracy
    https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dane-finansowe-sciezki-pracy/