Wzory wniosków o przyznanie nagrody Rektora SUM dla nauczycieli akademickich

 1. Wniosek wzór nagroda dydaktyczna
 2. Wniosek wzór nagroda innowacje
 3. Wniosek wzór nagroda monografia
 4. Wniosek wzór nagroda naukowa
 5. Wniosek wzór nagroda organizacyjna
logo systemu POLON

Szkolenie „Praktyczne aspekty ewaluacji w zakresie kryterium I”

W dniu 24 czerwca o godz. 13:00 Biblioteka zaprasza na szkolenie w formie on-line za pośrednictwem platformy ZOOM:
https://zoom.us/j/93667391293?pwd=TEZZODQyaE9TMlN1MGdOK3hNdVI2dz09 (Meeting ID: 936 6739 1293; Passcode: 1923)

logo systemu POLON

FAQ POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

 1. Interpretacja MEiN w sprawie tego według jakiej wartości należy wykazywać przychody w module Dane finansowe
  Wartości przychodów z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych oraz przychodów z tytułu świadczenia usług badawczych na zlecenie podmiotów spoza systemu szkolnictwa wyższego i nauki (wartość brutto lub netto)  powinny zostać wykazane wg wartości NETTO. Z uwagi na wcześniejsze informacje o wykazywaniu kwot brutto, należy dokonać niezbędnych korekt w systemie w stosunku do już sprawozdanych informacji.
 2. Prace związane z poprawkami w module Dane finansowe
  W module Dane finansowe trwają prace związane z poprawkami w zakresie:

  1. poprawnego zapisywania wprowadzanych kwot – do czasu wdrożenia poprawek należy wstrzymać się z dodawaniem nowych wpisów;
  2. usunięcia starej klasyfikacji dyscyplin – wszystkie wpisy, w których wykorzystano dyscyplinę ze starej klasyfikacji, należy skorygować usuwając starą dyscyplinę, a w jej miejsce wskazując dyscyplinę z nowej klasyfikacji – obowiązującej od 1 października 2018 r.

  Po wdrożeniu poprawek, dyscypliny ze starej klasyfikacji nadal podpięte we wpisach zostaną usunięte.
  Zostanie również dodany stosowny filtr ułatwiający wyszukanie wpisów, które należy poprawić/uzupełnić.
  Odrębny komunikat poinformuje o wdrożeniu poprawek.

logo systemu POLON

FAQ POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/faq/

W FAQ można znaleźć odpowiedź m.in. na następujące pytania:

 1. Jakie dane będą gromadzone w module „Dane finansowe instytucji”?
 2. Czy dane finansowe instytucji za rok 2020 mam wprowadzać w POL-on 1?
 3. Jaki będzie zakres danych finansowych migrowanych do POL-on 2.0? Kiedy nastąpi ta migracja?
logo systemu POLON

Nagrania ze szkoleń

https://www.youtube.com/channel/UC2VQqfpIWfzpMLI074T7Vsw

 1. POL-on 2.0 – Baza dokumentów w postępowaniach awansowych – nagranie ze szkolenia, które odbyło się w dniu 8 stycznia 2021 r.
 2. POL-on 2.0 – Osoby ubiegające się o stopień doktora – nagranie ze szkolenia, które odbyło się w dniu 22.03.2021
 3. JSA – wprowadzenie
 4. JSA – raport do pobrania w formacie PDF

Nagrania przedstawiają stan systemu POL-on na dzień przeprowadzenia szkolenia.