Wzory wniosków o przyznanie nagrody Rektora SUM dla nauczycieli akademickich

  1. Wniosek wzór nagroda dydaktyczna
  2. Wniosek wzór nagroda innowacje
  3. Wniosek wzór nagroda monografia
  4. Wniosek wzór nagroda naukowa
  5. Wniosek wzór nagroda organizacyjna