logo systemu POLON

Aktualności

1.  Udostępnienie na środowisku demo obsługi opisów wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki
W dniu 30 czerwca 2021 r. na środowisku demonstracyjnym została udostępniona funkcjonalność obsługi opisów wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.  Funkcjonalność jest dostępna w module Instytucje systemu POL-on. Więcej szczegółów dotyczących działania tej funkcjonalności znajduje się w pomocy systemu https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/opis-wplywu/
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem podręcznika użytkownika, który zostanie również udostępniony w pomocy systemu POL-on.
Produkcyjne udostępnienie tej funkcjonalności planowane jest na drugą połowę lipca, łącznie z dodatkowymi funkcjonalnościami niedostępnymi obecnie na środowisku demo.
2.  Udostępnienie na środowisku demo systemu udostępniania dokumentacji działalności naukowej i artystycznej STUDNIA
W dniu 30 czerwca 2021 r. pod adresem https://studnia-demo.opi.org.pl/login została udostępniona wersja demonstracyjna odrębnego od POL-on 2.0 systemu udostępniania dokumentacji działalności naukowej i artystycznej STUDNIA.  System ma gromadzić pliki stanowiące dowody wpływu, na potrzeby wykorzystania ich w opisach wpływu przechowywanych w systemie POL-on. Więcej szczegółów dotyczących działania tego systemu znajduje się w plikach pomocy https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dowody-wplywu-rejestrowane-w-systemie-studnia/
Produkcyjne udostępnienie systemu STUDNIA planowane jest na drugą połowę lipca, łącznie z dodatkowymi funkcjonalnościami niedostępnymi obecnie na środowisku demo, dotyczącymi rozszerzenia zakresu metadanych opisujących dodany do systemu plik m.in. o dyscyplinę naukową.
3.  Wdrożenie produkcyjne modułu Projekty naukowe
W dniu 30 czerwca 2021 r. wdrożono moduł Projekty naukowe na środowisku produkcyjnym. Dane z POL-on 1.0 zostaną zmigrowane do POL-on 2.0 w połowie lipca.
Więcej informacji na temat pracy w module znajduje się stronach Pomocy systemu POL-on https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/projekty/
Z dokumentacją REST API można zapoznać się pod poniższymi linkami: