logo systemu POLON

Nowy wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

W dniu 22 lipca 2021 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał komunikat w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.
Nowy, rozszerzony wykaz obejmuje 815 wydawnictw: 779 wydawnictw na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt).
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-w-sprawie-wykazu-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe

logo systemu POLON

Zapowiedź kolejnej zmiany punktacji czasopism naukowych

Minister Edukacji i Nauki: we wrześniu będzie jeszcze jedna, zdecydowanie większa akcja podnoszenia punktacji polskich czasopism naukowych […]
https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C88715%2Cczarnek-we-wrzesnia-kolejna-zmiana-punktacji-czasopism-naukowych.html