logo systemu POLON

Aktualności PBN

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy

W dniu 23.07.2021 r. zaktualizowano system PBN do wersji 21.7.6. Wprowadzone zostały różne modyfikacje, funkcjonalności, naprawione błędy.

Na stronach pomocy PBN https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/publikacje/ zaktualizowano plik z opisem zachodzących walidacji na nadsyłanych publikacjach
https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/wp-content/uploads/2020/12/publikacje-przesylane-przez-API-opis-walidacji-26-07-2021.pdf

logo systemu POLON

Komunikat MEiN – Czasowe ograniczenie wprowadzania danych finansowych

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10/komunikat-mein-czasowe-ograniczenie-wprowadzania-danych-finansowych/493798

W związku z planowanymi zmianami w zakresie modułu „Dane finansowe”,  dotyczącego POL-on, należy wstrzymać się z uzupełnianiem danych dotyczących wysokości nakładów ogółem na badania naukowe i prace rozwojowe, wyniku finansowego podmiotu oraz przychodów z usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Dane te w zmienionym zakresie będą mogły być sprawozdawane do 15 stycznia 2022 r.