logo systemu POLON

Aktualności PBN

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy

W dniu 23.07.2021 r. zaktualizowano system PBN do wersji 21.7.6. Wprowadzone zostały różne modyfikacje, funkcjonalności, naprawione błędy.

Na stronach pomocy PBN https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/publikacje/ zaktualizowano plik z opisem zachodzących walidacji na nadsyłanych publikacjach
https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/wp-content/uploads/2020/12/publikacje-przesylane-przez-API-opis-walidacji-26-07-2021.pdf