logo systemu POLON

Komunikat MEiN dotyczący wprowadzania po terminie oświadczeń o reprezentowanych dyscyplinach i oświadczeń o zaliczeniu do liczby N

Na stronie Aktualności systemu POL-on ukazał się 15 lipca komunikat, którego pełna treść jest dostępna pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10?offset=0
Zgodnie z przepisami dane do systemu POL-on powinny być wprowadzane systematycznie. Rektor jest też zobowiązany do corocznego składania oświadczenia o zgodności danych wprowadzonych do Systemu POL-on ze stanem faktycznym. To oznacza, że tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wprowadzenia brakujących oświadczeń poprzez zwrócenie się pismem przesyłanym przez ePUAP do MEiN z uzasadnieniem i wyjaśnieniem przyczyny niedochowania terminu wprowadzania danych i skanem oświadczenia.

logo systemu POLON

Nowe i zaktualizowane wpisy w Pomocy Systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

1. Dane pracownika – Zatrudnienie – Zgoda na dodatkowe zatrudnienie (16.07.2021)
2. Dane pracownika – Zatrudnienie (aktualizacja 16.07.2021)
3. Dane pracownika – Oświadczenie o dyscyplinie (aktualizacja 16.07.2021)
4. Dane pracownika – Oświadczenie o liczbie N (aktualizacja 16.07.2021)