Nowe i zaktualizowane wpisy w Pomocy Systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

1. Dane pracownika – Zatrudnienie – Zgoda na dodatkowe zatrudnienie (16.07.2021)
2. Dane pracownika – Zatrudnienie (aktualizacja 16.07.2021)
3. Dane pracownika – Oświadczenie o dyscyplinie (aktualizacja 16.07.2021)
4. Dane pracownika – Oświadczenie o liczbie N (aktualizacja 16.07.2021)