logo systemu POLON

Pomoc POL-on

1. Projekty naukowe – Wygląd i zawartość modułu (30.06.2021)
Zakres danych o projektach naukowych wynikający z Rozporządzenia w sprawie POL-on z 6 marca 2019 r. powinien być wprowadzony do systemu POL-on w trybie bieżącym w terminie do 21 dni od zaistnienia zdarzenia (tj. daty rozpoczęcia projektu). Do systemu należy wprowadzić dane od 1.01.2017 r. W związku z oddaniem modułu w czerwcu 2021 r.  ministerstwo nie przewiduje sankcji za uzupełnienie danych po wyznaczonym terminie 30 czerwca 2021 r., jednak dane można wprowadzać nie później niż do dnia 15.01.2022 r.
2. Projekty naukowe – Dodawanie nowego projektu naukowego (30.06.2021)
3. Dodawanie Oświadczenia upoważniającego z poziomu Modułu Pracownicy lub Osoby ubiegające się o stopień doktora
Zgodnie z zapisem rozporządzenia ds. ewaluacji w ewaluacji uwzględnia się osiągnięcia naukowe osób, które złożyły oświadczenie upoważniające do wykazania tych osiągnięć na potrzeby ewaluacji. Informacje z oświadczenia upoważaniającego można zarejestrować tylko dla autorów osiągnięcia, którzy są pracownikami lub doktorantami w jednostce. Informacje  z oświadczenia upoważaniającego umieszcza się przy każdym osiągnięciu.
Aby dodać dane z Oświadczenia upoważniającego w systemie POL-on trzeba wcześniej powiązać autora z danymi pracownika lub doktoranta swojej jednostki. Powiązanie jest możliwe, gdy autor został wprowadzony do odpowiedniego wykazu w systemie POL-on.
4. Dowody wpływu rejestrowane w systemie STUDNIA (30.06.2021)
STUDNIA to system udostępniania dokumentacji działalności naukowej i artystycznej. Korzystanie z systemu STUDNIA jest konieczne do prawidłowej rejestracji Opisu dowodu wpływu w systemie POL-on 2.0. Kolejność pracy w obu systemach jest dowolna, jednak wszystkie pliki, które powinny być uwzględnione w Opisie wpływu powinny być  dodane w STUDNI i powiązane z odpowiednim Opisem wpływu przed zatwierdzeniem Opisu wpływu w systemie POL-on.
5. Opisy wpływu rejestrowane w systemie POL-on – informacje podstawowe (30.06.2021)
Funkcjonalność obsługi opisów wpływu jest dostępna w module Instytucje systemu POL-on w zakładce „Działalność naukowa”.
6. Formularz dodawania opisu wpływu (30.06.2021)
7. Zmiana kolejności opisów wpływu (aktualizacja 30.06.2021)
8. Przekazywanie danych opisów wpływu do systemu SEDN (akt. 30.06.2021)
System POL-on będzie udostępniał dane zatwierdzonych opisów wpływu aplikacji SEDN. W razie korekty danych opisów wpływu lub zmiany ich kolejności będzie przekazywana do SEDN informacja o konieczności ich aktualizacji. Możliwość aktualizacji danych w  systemie POL-on, a w konsekwencji w aplikacji SEDN, zostanie zablokowana po terminie przewidzianym jako koniec okresu wprowadzania danych na potrzeby ewaluacji.