logo systemu POLON

SEDN

https://sedn-demo.opi.org.pl/

W dniu 27.07.2021 r. została wdrożona nowa wersja 0.2.0 aplikacji SEDN. Wdrożenie związane jest z poprawkami wielu błędów, m.in. błędnie wyliczanej punktacji dla osiągnięcia, czy brak wyświetlania w SEDN niektórych danych z PBN.