logo systemu POLON

Udostępnienie sprawozdań GUS o mobilności absolwentów za rok 2020

W dniu 28.07.2021 r. w systemie POL-on zostały udostępnione do edycji sprawozdania GUS o mobilności absolwentów za rok 2020. Sprawozdanie powinno być uzupełnione analogicznie jak do tej pory, według stanu na dzień 31.12.2020 r. i zatwierdzone do dnia 31.08.2021r.

Link do pomocy systemu
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/sprawozdanie-o-mobilnosci-absolwentow-s-m-polon-za-2019-r/