komunikat rektora

Komunikat 7/2022 z dnia 1.04.2022 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Komunikat  7   /2022
z dnia 1.04.2022 r.
Rektora
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

Szanowni Państwo Studenci/Doktoranci/Pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

Z dniem 28.03.2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów uchylające obowiązek zakrywania ust i nosa w pomieszczeniach z wyłączeniem podmiotów leczniczych oraz aptek.

Niemniej jednak rekomenduję przestrzeganie dotychczasowych zaleceń, w tym stosowanie masek zakrywających usta i nos we wszystkich budynkach Uczelni.  Równocześnie proszę o zapoznanie się z aktualnymi zasadami wynikającymi z ww. Rozporządzenia, dostępnymi pod linkiem: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/bez-maseczki-i-kwarantanny

 

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

Oryginalny dokument w formacie PDF

 

 

Announcement  7  /2022
dated 1.04.2022
of the Rector
of the Medical University of Silesia in Katowice

 

Dear Students/PhD Students/Employees of the Medical University of Silesia in Katowice,

As of 28.03.2022, the Regulation of the Council of Ministers repealing the obligation to cover the mouth and nose on the premises except for medical entities and pharmacies came into force.

Nevertheless, I advise that the existing recommendations be followed, including the use of masks covering the mouth and nose in all buildings of the University. At the same time, please familiarize yourself with the current rules resulting from the above mentioned Regulation, available at the link: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/bez-maseczki-i-kwarantanny

 

Professor Tomasz Szczepański, MD, PhD
Rector of the Medical University of Silesia in Katowice