logo systemu POLON

POL-on aktualności

 1. Wdrożenie zmian wynikających z rozporządzenia POL-on z dnia 17 grudnia 2021 r. w module Dane finansowe
  2022-03-30
  W dniu 30.03.2022 r. zostały wdrożone zmiany wynikające z Rozporządzenia MEiN z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.
  Dwie dotychczasowe części: Nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe oraz Źródła pochodzenia środków i wynik finansowy zostały połączone w module Dane finansowe, a zakres danych został ograniczony.
  Aktualnie dla każdego roku sprawozdawczego należy wprowadzić:
  – Nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe (bez amortyzacji środków trwałych) ogółem
  – Wynik finansowy ogółem
  – Źródła pochodzenia środków ogółem oraz w rozbiciu na:
  – działalność gospodarczą oraz komercjalizację badań naukowych i usług badawczych,
  – krajowe i unijne środki budżetowe,
  – inne źródła.
  Z uwagi na duży zakres zmian w systemie, dane wprowadzane wcześniej do dwóch wspomnianych części nie zostały zmigrowane – należy je uzupełnić w nowym module również za lata poprzednie.
  Źródła pochodzenia środków należy uzupełnić w odniesieniu do środków uzyskanych w latach 2018–2021 w terminie do dnia 30.06.2022 r.
  Więcej informacji znajduje się na stronach pomocy systemu POL-on.
 2. Materiały po konferencji „POL-on i PBN – planowane i wdrożone zmiany” 31.03.2022 r.
  2022-04-01

  Na stronach Pomocy POL-on zostały opublikowane prezentacje z wystąpień z konferencji „POL-on i PBN – planowane i wdrożone zmiany” odbywającej się 31.03.2022 r. w Warszawie, natomiast  nagranie z konferencji będzie udostępnione w najbliższym czasie. Wydarzenie było współorganizowane przez MEiN i OPI – PIB.

  Tematy prezentacji:
  – POL-on Harmonogram zmian na 2022
  – Moduł Studenci
  – Moduł Dane finansowe
  – Moduł Inwestycje
  – Moduł Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów
  – Moduł Kształcenie specjalistyczne
  – Moduły Postępowania awansowe i doktoranci
  – PBN Harmonogram zmian na 2022

 3. HACKATON – konsultacje techniczne dla integratorów – 28.04.2022

  Wydarzenie będzie miało charakter konsultacji dla osób zajmujących się integracją systemu POL-on 2.0 poprzez API. Organizator prosi o wcześniejsze przygotowanie problematycznych zagadnień w oparciu o dane testowe. Informacje dotyczące wydarzenia i rejestracji zostaną przekazane na stronie aktualności POL-on