Do zagospodarowania w SUM: Radiomagnetofon SONY

Nazwa urządzenia:

Radiomagnetofon SONY – sztuk: 2
nr inw. MGB-I-30-3/97
nr inw. MGB-I-30-5/97


Osoba do kontaktu:

Dział Bibliografii i Dokumentacji Biblioteki Głównej
ul. Warszawska 14, Katowice
Nazwisko: Wioletta Dyjas
mail:
tel. 32 208 35 66