Do zagospodarowania w SUM: Wentylator sufitowy

Nazwa urządzenia:

Wentylator sufitowy – sztuk: 1
nr inw. PNB-P01-00343


Osoba do kontaktu:

Dział Bibliografii i Dokumentacji Biblioteki Głównej
ul. Warszawska 14, Katowice
Nazwisko: Wioletta Dyjas
mail:
tel. 32 208 35 66