logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

Materiały po konsultacjach technicznych importów masowych do modułu Studentów w POL-on 2.0
2022-05-04 11:15:17

Na stronach Pomocy POL-on zostały opublikowane materiały ze spotkania „Moduł Studentów – konsultacje techniczne dotyczące importu masowego danych (XML, REST API)”, które odbyło się 28 kwietnia br.

W dedykowanym wpisie znajdują się: prezentacja, linki do dokumentacji oraz zapis sesji pytań i odpowiedzi.
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/modul-studentow-konsultacje-techniczne-dotyczace-importu-masowego-danych-28-04-2022/

logo systemu POLON

Podsumowanie pierwszego etapu ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021 – konferencja prasowa z udziałem ministra Przemysława Czarnka i wiceministra Włodzimierza Bernackiego

09.05. br. odbyła się konferencja prasowa w siedzibie MEiN w Warszawie. Spotkanie dotyczyło oceny jakości działalności naukowej za lata 2017-2021, którą przeprowadziła resortowa Komisja Ewaluacji Nauki.

Minister zapowiedział, że do końca tego tygodnia dokona zmian w zaproponowanych przez KEN wartościach referencyjnych tak, aby zmniejszyć negatywne skutki ewaluacji, a do połowy czerwca KEN w oparciu o zmienione zestawy wartości referencyjnych wyda uchwały, w których dokona ostatecznej ewaluacji. Na tej podstawie Minister wyda do 31 lipca decyzje, od których podmioty będą mogły składać odwołania w terminie 30 dni od dnia doręczenia. KEN będzie opiniował wnioski w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku przekazanego przez ministra.
Relacja na stronie Ministerstwa https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podsumowanie-pierwszego-etapu-ewaluacji-jakosci-dzialalnosci-naukowej-za-lata-2017-2021–konferencja-prasowa-z-udzialem-ministra-przemyslawa-czarnka-i-wiceministra-wlodzimierza-bernackiego