Business Teamwork & Office Illustration

Szkolenia instruktażowe z obsługi i możliwości funkcjonalnych Elektronicznego Obiegu Dokumentów

Centrum Informatyki i Informatyzacji SUM informuje, iż w związku z kończącymi się pracami wdrożeniowymi nad uruchomieniem Elektronicznego Obiegu Dokumentów zaplanowane zostały szkolenia instruktażowe z obsługi i możliwości funkcjonalnych systemu. Szkolenia prowadzone będą przez zespół pracowników firmy Com-pan System (wykonawcy wdrożenia).

Informacja o możliwości zapisu na szkolenie zostanie wysłana na Państwa osobiste konta poczty elektronicznej (w domenie @sum.edu.pl) w dniu 13 maja 2022 r. Rejestracja potrwa do dnia 18 maja 2022 r.

Szkolenia odbędą się w trybie online w dniach 19, 20 oraz 23 maja 2022 r.

Agenda:

Dzień 1,  godz. 9.00-12.00, ogólne zasady działania EOD oraz możliwości podstawowe

Dzień 2,  godz. 9.00-13.00, działanie modułu eSklepu (obiegu  zapotrzebowań, zamówień i dodawania umów zakupowych)

Dzień 3,  godz. 9.00-13.00, działanie modułu eBudżet (m. in. zarządzanie budżetami w umowach naukowych, zarządzanie budżetami w projektach finansowanych  ze środków zewnętrznych)

Dla osób zarejestrowanych na szkolenie, a nie mogących wziąć udział w spotkaniu na żywo, będzie możliwość dostępu do nagrania  jeszcze przez 14 dni na platformie YouTube.

Zapraszamy do udziału.

Centrum Informatyki i Informatyzacji SUM

Logo UE