logo systemu POLON

Pomoc systemu POL-on

Ankieta EN-1 za rok 2022/2023
Sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne, składane przez szkoły wyższe do MEiN za rok akademicki 2022/2023 powinna zostać uzupełniona według stanu na dzień 1 października 2022 r. i przesłana do 5 października 2022 r.
Sprawozdanie zostanie udostępnione do końca września 2022 r. Będzie ono dodawane do systemu z poziomu POL-on 2.0.
Więcej informacji znajduje się pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/ankieta-en-1-za-rok-2022-2023/