Z głębokim smutkiem żegnamy dr n. med. Stanisława Dyląga, Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

17 maja 2023

W imieniu Społeczności Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z wielkim smutkiem żegnamy wieloletniego Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, byłego przewodniczącego Rady Naszej Uczelni. Pan Dyrektor dla publicznej służby krwi służył 43 lata, wprowadzając szereg nowatorskich rozwiązań, zawsze służąc pomocą i życzliwością. Był człowiekiem pełnym energii, pomysłów, zawsze oddanym swoim pracownikom i  pracy, którą kochał.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jest wdzięczny za jego obecność, pracowitość, gotowość do pomocy w ekstremalnych sytuacjach, ważnych dla zdrowia i życia pacjentów.

Cześć jego pamięci!
prof. Tomasz Szczepański
Rektor

nekrolog